Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Beste leden en belangstellenden,

De afgelopen maand ging de IVN achtereenvolgens op bezoek bij de Franse neerlandici bij de Nederlandse ambassade in Parijs en bij de docenten uit de Duitstalige regio tijdens de bijeenkomst van het Niederlandistenverband in Berlijn en Leipzig. De gemene deler van beide bezoeken, naast dat ik er erg blij van werd? Het waren ontmoetingen met stuk voor stuk bevlogen en deskundige docenten én er werd samengewerkt met de diplomatieke vertegenwoordigingen van Nederland en Vlaanderen.

In heel veel landen wordt deze kans om samen op te trekken met de culturele diplomatie goed benut. Een aantal landen krijgt sinds vorig jaar nog een extra impuls: vanuit het geld dat de Nederlandse politiek eind 2022 vrijmaakte voor versterking van de internationale neerlandistiek. Daarvan gaat jaarlijks € 100.000 naar de onderwijs- en wetenschapsattachés in de Verenigde Staten, Brazilië, Zuid-Afrika, China, Indonesië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland, voor de organisatie van activiteiten en evenementen rondom de lokale neerlandistiek.

In ons Jaarverslag 2023, dat sinds deze week op onze site staat, kun je meer lezen over wat de IVN het afgelopen jaar aan voorbereidingen heeft getroffen voor de besteding van de rest van de extra middelen die de Nederlandse politiek heeft vrijgemaakt voor investeringen in menskracht in de internationale neerlandistiek. Onze uitgewerkte plannen liggen klaar, maar het opzetten van de infrastructuur in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW heeft nog wat tijd nodig. We informeren jullie uiteraard zodra dit concreter wordt.

In datzelfde jaarverslag is ook te lezen over onze vele andere activiteiten, zoals de verschenen publicaties, de webinarreeks Voortvarend Nederlands Virtueel (terug te kijken op ons Youtube-kanaal en via onze website) en de wisselleerstoel Zuid-Afrika. Vragen, opmerkingen of ideeën? Altijd welkom, via bureau@ivn.nu.

Anne Sluijs
Directeur IVN

Laatste nieuws

21 maart 2024

Jaarverslag IVN 2023 beschikbaar

▸ Lees verder
25 maart 2024

Alles behalve vlak: verslag docentenbijeenkomst Niederlandistenverband

▸ Lees verder
7 maart 2024

Overleg over versterking neerlandistiek in Frankrijk

▸ Lees verder
14 maart 2024

Tom Lanoye laureaat Prijs der Nederlandse Letteren 2024

▸ Lees verder
 

Meer nieuws

25 maart 2024

Regionaal Colloquium Comenius 30 mei - 1 juni

6 maart 2024

Ton Broos overleden (1947-2024)

4 maart 2024

PhD-studie Nederlandse filologie in Olomouc open voor aanmelding

4 maart 2024

Vacature Hoogleraar Taal & Communicatie Utrecht

26 maart 2024

Nieuw netwerk voor docenten NVT

28 maart 2024

Call for papers: Emigratie uit de Lage Landen

26 maart 2024

Seminar The Cultural Cold War

4 maart 2024

Didactiekdag NVT-net 24 mei 2024

Afmelden | www.ivn.nu