Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Beste vrienden van de neerlandistiek,

Ook deze maand gebeurde er weer veel om blij van te worden in ons mooie vakgebied. We konden genieten van de webinars van Wilken Engelbrecht en Barbara Fraipont, die ons meenamen in hun boeiende onderzoeksprojecten. Van Fraipont verscheen deze maand in onze reeks Lage Landen Studies het mooie boek Mutsaers en andere dieren. Naar een diergerichte benadering in de Nederlandse letterkunde. En ook de redactie van Vaktaal werkte hard om een dubbeldik nummer te maken rond het thema ‘Letterlijk anders geletterd’, dat zich uitstekend leent om te lezen bij de kerstboom.

Maar het mooiste internationale neerlandistiek-nieuws van deze maand was toch echt dat Dolores Ross tijdens de prachtige viering van het 60-jarig bestaan van de vakgroep in Triëst benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hiermee werd zij gehuldigd voor veertig jaar gepassioneerde inzet voor de studie Nederlands in Italië. Ik had het genoegen erbij te zijn, en in de dagen ervoor ruim 200 km verderop ook onze bevlogen collega-neerlandici in Zagreb te ontmoeten.

Zoals dat gaat kende deze maand ook tegenslag. Zo hadden we rond deze tijd gehoopt jullie uitgebreider te informeren over de financiële mogelijkheden die de IVN in 2024 kan bieden ter ondersteuning van menskracht. Helaas is er in het beoordelingsproces van onze eigen subsidieaanvraag bij OCW meer tijd nodig voor een zorgvuldige toetsing, waarbij wij in goed contact blijven met de medewerkers. Zodra we meer weten, komen we bij jullie terug.

Diep bedroefd werden wij van het nieuws dat onze geliefde oud-medewerker Marloes van Bergen is overleden op 5 december jl. Marloes werkte van 2010 tot 2018 als organisatie-assistent voor de IVN. Ze was in die jaren het aanspreekpunt voor veel van onze leden en feitelijk het ‘gezicht van het bureau’. We kunnen niet bevatten dat zij er niet meer is. De herinnering aan haar koesteren we voor altijd.

Anne Sluijs
Directeur IVN

Laatste nieuws

15 december 2023

Dolores Ross benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

▸ Lees verder
21 december 2023

In memoriam Marloes van Bergen

▸ Lees verder
19 december 2023

VakTaal 2023 nummer 2/3 is verschenen

▸ Lees verder
7 december 2023

Lage Landen Studies 16 verschenen: Mutsaers en andere dieren

▸ Lees verder
 

Meer nieuws

13 december 2023

Podcast 60 jaar Nederlands in Triëst

21 december 2023

Taalunie zoekt nieuwe algemeen secretaris

21 december 2023

P.C. Hooftprijs voor Astrid Lampe

13 december 2023

Advies de lage landen aan politiek: versterk het Nederlands

15 december 2023

Call for papers conferentie CAANS 15 en 16 juni 2024

Afmelden | www.ivn.nu