Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Beste vrienden van de neerlandistiek,

De nazomer betekende voor het IVN-team de intense start van een spannend en veelbelovend werkingsjaar. Het ‘Grote Bestuur’ overschouwde eerder deze maand de vele werven waarop de vereniging actief is, en zag met vertrouwen en bewondering hoe Anne en Rob onverdroten verder bouwen aan vele mooie nieuwe IVN-hoofdstukken.

Naast het verzekeren van de ‘vaste waarden’ in onze werking, ging de voorbije maanden bijzonder veel energie, tijd, en enthousiasme naar de administratieve voorbereidingen die een goede besteding van ‘Het Miljoen’ moeten verzekeren. Ambtelijke procedures en subsidieaanvragen hebben de vertrouwde kwaliteitsvolle charme van weloverwogen (voort)schrijden en voorzichtigheid, maar wat we vooral ervoeren in alle contacten met de OCW-medewerkers was oprecht engagement en doorleefde steun voor de neerlandistiek. Iedereen wil dat deze investering een verschil maakt, en het IVN-bureau heeft in stilte keihard gewerkt om dat zeer binnenkort ook te laten gebeuren.

Het bestuur speelde ondertussen discreet zijn rol van belangenbehartiger. In de luwte tussen het oude en het nieuwe academiejaar troffen we collega’s op Columbia University en de Sorbonne, bepleitten we blijvende steun voor de opleidingen Nederlands bij de Vlaamse Vertegenwoordigers in New York, London en Berlijn, en wezen we de programmacommissies van de Vlaamse en Nederlandse politieke partijen op de nood aan voortgezet engagement voor de internationale neerlandistiek tijdens de volgende legislaturen.

We hadden ook een goed kennismakingsgesprek met de nieuwe algemeen secretaris ad interim van de Taalunie. Er was oor voor onze inzichten, oprechte interesse in onze visie, en waardering voor onze stelling dat de Taalunie van cruciaal belang is en blijft voor de internationale neerlandistiek. De IVN wenst Luc Delrue en het hele team dan ook alle succes. We blijven samen rijden voor de internationale neerlandistiek, complementair en elkaar versterkend waar het kan en nodig is.

De zomer van 2025 loert om de hoek, en dus maakten we met vaste waarde Yvonne en het IVN-bureau ook tijd voor de eerste wilde plannen voor het colloquium neerlandicum in Brussel. We keren er voor het eerst terug sinds 1964 (!), en er is geen betere Babelse plek om ons wereldcongres te houden onder de vlag van ‘Nederlands in een meertalige samenleving’.

En voor wie het nog niet met stip noteerde: samen met De lage landen maakt de IVN een webinar tijdens de Week van het Nederlands, dat onze digitale reeks Voortvarend Nederlands Virtueel! verder leven inblaast. Met een keur aan specialisten buigen we ons over de vraag hoe je de wereld echt binnenbrengt in de neerlandistiek, en hoe je loskomt van de fysieke grenzen van het taalgebied in onderwijs en onderzoek over het Nederlands. ‘Pleidooi voor een neerlandistiek zonder centrum’, donderdag 5 oktober, 15 uur Midden-Europese Tijd. Wees welkom!

Wim Vandenbussche, Bestuursvoorzitter van de IVN

Laatste nieuws

25 september 2023

Voortvarend Nederlands, sprekers online debat 5 oktober bevestigd

▸ Lees verder
28 september 2023

Stand van zaken amendement versterking internationale neerlandistiek

▸ Lees verder
28 september 2023

Ontwikkelingen in de vertaalsector

▸ Lees verder
28 september 2023

VakTaal 2/3 Oproep voor kopij

▸ Lees verder
 

Meer nieuws

22 september 2023

Literaire Vertaaldagen 8 en 9 december

26 september 2023

Nieuwsbrief Neerlandistiek voor de klas

26 september 2023

Vacatures Universiteit Paderborn wetenschappelijk medewerker

26 september 2023

Inauguratie juniorprofessor Vlaamse geschiedenis in Paderborn

26 september 2023

Ted Sanders bekleedt Erasmus Leerstoel UC Louvain

21 september 2023

Poëzieweek 2024 in de klas

25 september 2023

Webinar 7 november Diversiteit in het NVT-onderwijs

27 september 2023

Webinar 7 december Een animal turn in de Nederlandse letterkunde?

21 september 2023

Call for papers USAN-conferentie 2024 in Stellenboch

29 september 2023

Podcast Kinderen van het ABN gelanceerd

19 september 2023

Symposium multiperspectiviteit in de geschiedsschrijving in Luik

4 september 2023

De Lage Landen 2023 nummer 3 is verschenen

Afmelden | www.ivn.nu