Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Beste vrienden van de neerlandistiek,

Toen ik solliciteerde voor de functie van directeur van de IVN, leek het allermooiste aspect van deze baan mij het contact met al die gepassioneerde docenten, onderzoekers en studenten neerlandistiek vanuit de hele wereld. Mijn verwachtingen werden wat getemperd: wees je er wel bewust van dat je het grootste deel van de tijd gewoon op kantoor achter de computer zit. Een terecht punt. En toch weet ik mij dagelijks warm omringd door heel veel mensen, live of op afstand.

Er wordt weleens gezegd dat de IVN ‘klein’ is. Qua fte’s klopt dat. Maar de kring rond de IVN is groot. We hebben een dagelijks en een groot bestuur, met vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk tot Polen, van Aruba tot Indonesië. Drie redacties, van onze publicaties Internationale Neerlandistiek, de Lage Landen Studies en Vaktaal. Een raad van advies. We hebben regelmatig contact met medewerkers van bevriende taal- en cultuurorganisaties. En vooral zijn er al die leden die mij gelukkig nu al weten te vinden en bereid zijn hun verhalen te delen. (Ik vertelde ook over dit contact met leden in een interview in het nieuwste nummer van Vaktaal, dat in juli naar de abonnees toe komt.)

Over niet al te lange tijd wordt de kring rond de IVN nog wat groter. Gisteren werd na vele gesprekken met het Nederlandse ministerie van OCW bekend hoe ‘het miljoen’ voor de internationale neerlandistiek besteed mag gaan worden. De focus ligt, in lijn met het amendement van Van der Molen & Van der Woude, op investeringen in menskracht. Daarvoor is de minister voornemens de uitvoering via IVN te laten verlopen. Ook komen er investeringen in studentenmobiliteit en activiteiten bij ambassades. Je leest het nieuwsbericht hieronder. Dank gaat uit naar iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt.

Intussen komt de zomervakantie (op het noordelijk halfrond, waarvandaan ik schrijf) steeds dichterbij. Voor veel internationale neerlandici een moment om een zomercursus of symposium in een ander land bij te wonen en elkaar te ontmoeten. Want ook hun kring is veel groter dan de eigen vakgroep met soms één, twee of helemaal geen collega’s. Heel veel plezier gewenst daarmee! Hopelijk is er ook de nodige ontspanning bij. En wellicht zelfs tijd voor een boek.

Anne Sluijs

Directeur

Laatste nieuws

29 juni 2023

Acties voor versterking internationale neerlandistiek bekend: focus op menskracht

▸ Lees verder
27 juni 2023

Kloppen uw gegevens nog?

▸ Lees verder
28 juni 2023

Internationale neerlandistiek in Neerlandia

▸ Lees verder
1 juni 2023

Aflevering over meertaligheid bij podcast Over taal gesproken

▸ Lees verder
 

Meer nieuws

19 juni 2023

Vertrek Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie

13 juni 2023

Vacature docent Nederlandse taalkunde Université de Lille

22 juni 2023

Nieuwe versie database geschiedenis Nederlandse taalkunde verschenen

14 juni 2023

Deadline aanvraag ontwikkelingstraject ELV nadert

1 juni 2023

Online zomercursus Dutch for Reading Knowledge UvA

22 juni 2023

Vacature hoogleraar Taal en Educatie: didactiek van het Nederlands Universiteit Utrecht

8 juni 2023

Rita Depestel-Martynowski te gast bij KU Lublin

19 juni 2023

Vacature wetenschappelijk medewerker Nederlandse Taalkunde Universiteit Münster

16 juni 2023

Reisbeurs Plantin Museum voor onderzoek geschiedenis van het gedrukte boek

Afmelden | www.ivn.nu