Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Beste vrienden van de neerlandistiek,

Op 14 april woonde ik de Neerlandistiekdag voor vakgenoten bij aan de Universiteit Utrecht. Tijdens de plenaire ochtendvergadering was een blokje ingebouwd voor studenten Fenna en Daniela van de studievereniging Nederlands aan de Universiteit van Oldenburg. Met groot enthousiasme vertelden zij over hun vereniging en over hoe fijn het is om aan een kleinschalige opleiding te studeren (maar een paar honderd studenten – de zaal met voornamelijk neerlandici uit Nederland lachte). Veel studenten in Oldenburg leren al Nederlands op de middelbare school en gaan later ook zelf voor de klas staan.

Het contrast is groot met de situatie in Nederland, waar die week ophef ontstond over de gevolgen van de aangekondigde sectorplannen voor de talenopleidingen Frans, Duits en Nederlands. Vanwege teruglopende studentenaantallen zullen de opleidingen Frans en Duits samengevoegd worden tot één landelijke bacheloropleiding; de opleiding Nederlands blijft dit lot voorlopig gelukkig bespaard.

In diezelfde vergadering op de Neerlandistiekdag kwam decaan en voorzitter van het Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen (DLG) Thony Visser met de neerlandici praten, die zij graag wil betrekken - bij de uitvoering, als het bestuurlijk kader vastgesteld is. Meerdere docenten gaven aan zich onvoldoende betrokken te voelen in het proces. De IVN heeft in een nieuwsbericht met aandrang gevraagd dat de Raad voor de Neerlandistiek, die alle betrokken partijen vertegenwoordigt (waaronder studenten, vakgenoten en opleidingen), systematisch betrokken wordt bij de gesprekken.

Voor de gehele neerlandistiek is het van groot belang dat de opleidingen zowel binnen als buiten het taalgebied bloeien en elkaar versterken. Met het miljoen dat de Tweede Kamer structureel heeft vrijgemaakt voor de internationale neerlandistiek, hopen we daar een grote bijdrage aan te leveren. De gesprekken met het ministerie van OCW en de Taalunie zijn in volle gang. Investeren in de internationale neerlandistiek komt het gehele vakgebied ten goede, zo maken wij keer op keer duidelijk aan het ministerie dat de besteding moet verantwoorden. Dat betekent voor ons, onder andere, investeren in mensen die taalvaardigheid, onderwijs en onderzoek kunnen ondersteunen, in tijdschriften en kennisdeling voor en door de internationale neerlandistiek, in beurzen voor internationale verblijven en congresdeelname, maar ook in toelages om de professionele ontplooiing van neerlandici wereldwijd te ondersteunen. Helaas wordt de streefdatum van 1 mei om de Kamer te informeren niet gehaald door het ministerie en zullen we moeten wachten tot voor de zomer voor de plannen duidelijk worden.

We hopen dus op een bloeiend voorjaar met een mooie oogst in de loop van de zomer.

Anne Sluijs
Directeur

Laatste nieuws

18 april 2023

IVN bezorgd over discussie rond Nederlandse sectorplannen voor de neerlandistiek

▸ Lees verder
24 april 2023

Vacature: Jong Neerlandistiek zoekt nieuwe redactieleden

▸ Lees verder
25 april 2023

Oproep voor bijdragen CARAN-conferentie

▸ Lees verder
 

Meer nieuws

17 april 2023

Jozef Deleu ontvangt Taalpenning

11 april 2023

Aanmelding geopend ELV-cursussen literair vertalen in het Fins en het Zweeds

26 april 2023

Vacature: Gastdocent Nederlandse taalverwerving en cultuur, Madrid

12 april 2023

Call for papers conferentie Vertalen, tolken en cultuur Bratislava 20-22 september

17 april 2023

Congres Onze Taal op zaterdag 17 juni 2023

4 april 2023

Jaarlijkse bijeenkomst van CAANS-ACAEN

3 april 2023

Vacature Lector Nederlands in Belgrado

30 maart 2023

Call for Papers post graduate colloquium ALCS, London 15 & 16 juni 2023

Afmelden | www.ivn.nu