Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Beste vrienden van de neerlandistiek,

Hoe om te gaan met internationale neerlandistiek in tijden van oorlog? Het is een vraag waarvan je hoopte dat je ze nooit meer zou hoeven te stellen. We zagen het voorbije jaar ontroerende steun voor Oekraïense studenten Nederlands die in het buitenland veilig hun studie verder konden zetten. Over de gevolgen van de oorlog voor studenten en docenten in Rusland tastten we grotendeels in het duister – op informele contacten met onze IVN-leden aldaar na.

De Nederlandse ambassade in Rusland zorgde deze maand voor een hybride overleg tussen de docenten Nederlands in Rusland, en de Taalunie en de IVN. Formele institutionele samenwerking met Rusland blijft tot nader order onmogelijk  - dat geldt ook voor de IVN die haar subsidies van de overheden ontvangt via de Taalunie, en daar ook verantwoording over aflegt binnen de krijtlijnen van dat overheidsheidskader. De IVN zal die rode lijn van de overheid dus uitdrukkelijk niet overschrijden, maar is daarom niet minder bezorgd om de consequenties van de oorlog voor de neerlandistiek, en voor de studenten en docenten in het bijzonder. Uit het overleg onthouden we de sterke wederzijdse wil om contact te houden en informatie uit te wisselen, en ook het engagement om alle mogelijke ondersteuning te bieden eens de oorlog voorbij is. Het is onze hoop dat die dag zo snel mogelijk komt, want elke dag leert ons dat een oorlog enkel verliezers kent.

Het IVN-bureau werkte ook deze maand naarstig verder aan voorstellen voor de ondersteuning van de internationale neerlandsitiek in het kader van ‘het miljoen’. Verder overleg met het ministerie van OCW en de Taalunie ligt in het verschiet, met begin mei als beoogde landingsdatum. Stay tuned.

We wuifden eind deze maand een van de sterkhoudsters van de Paleisstraat uit. Ingrid Glorie was anderhalf jaar deel van de ruggengraat van het IVN-bureau en zorgde voor continuïteit in de transitie tussen de vorige en de huidige IVN-ploeg. We wensen haar alle goeds op haar verdere pad, zeggen welgemeend dank voor alles wat ze bijdroeg, en weten dat we haar beslist nog vaak zullen ontmoeten in het neerlandistische verenigingsleven.

Wim Vandenbussche
Bestuursvoorzitter

Laatste nieuws

7 maart 2023

Dubbel feest voor Wilken Engelbrecht (60)

▸ Lees verder
21 maart 2023

Overhandiging Lage Landen Studies 15 aan ANV

▸ Lees verder
 

Meer nieuws

7 maart 2023

Neerlandistiekdagen 2023: 14 en 15 april

8 maart 2023

Zomerschool voor onderzoekers in de internationale Neerlandistiek

28 maart 2023

Workshop Exploring the Potential of Language Technology in Creative Writing and Translation

21 maart 2023

28 en 29 september 2023: DoHa-Kolloquium 2023

21 maart 2023

Onze Taal zoekt officemanager

7 maart 2023

Vacature Boedapest

28 maart 2023

Vacature promotieplaats UGent voor onderzoek naar vroegmoderne komedies

21 maart 2023

Vacature hoogleraar Neerlandistiek in Seoul

21 maart 2023

Vacature aan de Universiteit van Boekarest, Roemenië

29 november 2022

Heeft u kopij voor onze nieuwsbrief?

Afmelden | www.ivn.nu