Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Van de voorzitter

“Kijk eens aan : de tientonner!”, of nog: “hoe is het met de miljonair?” Je hebt als IVN-voorzitter geen gebrek aan conversatie en vrienden sinds het nieuws over ‘hét miljoen voor de internationale neerlandistiek’ de wereld werd ingestuurd. Uitleggen dat een en ander zorgvuldige voorbereiding vraagt, behoort ondertussen tot onze routine – wel voelen we overal ook een groot draagvlak voor de baseline die de IVN consequent uitdraagt: een heldere en transparante besteding van de extra middelen is cruciaal, het geld moet zoveel mogelijk terechtkomen bij de studenten en docenten, geen strijkstokeffect of stroperige consultancybegeleiding, en we willen een duurzame hefboomwerking voor de hele neerlandistiek. Dat betekent een goede afstemming met bestaande initiatieven, complementair werken, en door overleg dubbelop vermijden. Realisme en verantwoordelijkheid zijn ook aan de orde: niet elke droom kan zomaar, en de uitvoering van acties moet liggen bij wie daarvoor het meest geschikt en bekwaam is. We kennen de noden uit onze dagelijkse contacten met het veld, de IVN-rapporten die aan de basis lagen van het amendement zijn ook helder. De minister wil in het voorjaar naar de Tweede Kamer met een gedragen voorstel voor de besteding van de middelen – jullie horen dus ongetwijfeld snel meer.

Het nieuwe IVN-bestuur had mede hierdoor een gevulde agenda tijdens de eerste fysieke bijeenkomst op ons Haagse kantoor, meteen ook de vuurdoop van onze nieuwe directeur Anne. Dat de IVN door de opdracht in het amendement nu ook expliciet een beleidsorganisatie wordt (naast kenniscentrum en belangenvereniging) zorgt immers voor bijkomende verantwoordelijkheden, maar verandert ook de verhouding met de andere spelers in het veld. Het bestuur en de directeur zijn vastberaden om die taak ernstig en transparant te volbrengen, in een geest van beginselvastheid en wederzijds respect.

Tussen de vele dossiers waarover we ons bogen, zat ook de bezorgdheid over de gewijzigde tarieven voor het CNaVT. Verschillende leden wezen er ons op dat de nieuwe landenindeling (en de bijbehorende tarieven) niet overeenstemt met hoe zij de economische realiteit ervaren. We hebben het CNaVT in eerste instantie beleefd om aandacht voor die terechte zorgen uit het veld gevraagd, en aangedrongen om de wijzigingen in het tarievenstelsel te heroverwegen. Wordt vervolgd.

We zwaaiden op het bestuurstreffen ook onze ad interim-directeur Wilma uit, die in twee seizoenen van beleidsmatige hoogzomer en bedrijvigheid oneindig veel meer deed dan ‘even op de winkel passen’. Een aantredend voorzitter kon zich geen betere rots in de branding wensen, met Rob en Ingrid werd een robuuste en betrokken bureauwerking opgezet, en ook de administratieve overdracht naar Anne was een voorbeeld van efficiëntie en zorgzaamheid. Wie ooit een interim manager zoekt die daadkracht, stamina en geduld combineert met aanstekelijke humor en empathie: wij weten wie. Van alle woorden van dank blijven die van Wilma’s favoriete filosoof de beste: “Wham bam, thank you ma’am!”

Wim Vandenbussche, voorzitter IVN-bestuur

Laatste nieuws

28 februari 2023

Het nieuwe nummer van VakTaal is verschenen!

▸ Lees verder
21 februari 2023

Bestuursvergadering en afscheid Wilma van Raamsdonk

▸ Lees verder
 

Meer nieuws

28 februari 2023

Vacature universitair docent Nederlandse taalkunde (Université de Lille)

31 januari 2023

Drukke januarimaand aan het Institut für Niederländische Philologie in Münster

21 februari 2023

Nieuw op mijnNederlands: pagina voor Nederlandstalige (r)emigranten

14 februari 2023

Enquête leesvoorkeuren Nederlandse letterkunde

28 februari 2023

Quiz: Hoe denken Nederlandssprekenden over hun taal?

28 februari 2023

IVN'ers gezocht voor project 500 jaar Wat & Hoe-gidsen

7 februari 2023

Online lentevergadering Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

21 februari 2023

Onlinecursus Socialistische Transnationaliteit en de Transfer van Nederlandstalige Literatuur in Centraal-Europa, 1945-1990

21 februari 2023

Nieuwe subsidie voor beginnende vertalers

21 februari 2023

Nieuw dossier in de Kennisbank van het ELV: Zichtbaarheid

14 februari 2023

Oproep inzendingen Essayprijs: hoe maakbaar is taal?

14 februari 2023

LOT Grotevragenprijs

14 februari 2023

Filter Vertaalprijs voor kinder- en jeugdboeken

28 februari 2023

Verschenen: Liefste Clara. Brieven van achter het IJzeren Gordijn

14 februari 2023

Column: Transponder

Afmelden | www.ivn.nu