Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Beste leden en andere nieuwsbrieflezers,

Dat ik vanaf nu aan de slag mag als directeur van deze prachtige vereniging, die bovendien volop in beweging is, is een grote eer én verantwoordelijkheid. Ik kijk er enorm naar uit om met velen van jullie (opnieuw) kennis te maken en meer te leren over jullie onderzoek, onderwijs en hoe jullie het heden en de toekomst van de internationale neerlandistiek zien. Op onze website staat alvast een artikel waarin je meer te weten komt over mijn achtergrond en drijfveren. Hopelijk tot snel!

Hartelijke groet,

Anne Sluijs

Laatste nieuws

31 januari 2023

Ontmoet onze nieuwe directeur: Anne Sluijs

6 januari 2023

Tweede Kamer oormerkt jaarlijks 1 miljoen euro voor de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

20 januari 2023

Internationale Neerlandistiek jrg. 2022, nr. 3 is verschenen

19 januari 2023

In memoriam Larissa Shishulina

25 januari 2023

In memoriam Sugeng Riyanto (1963-2020)

31 januari 2023

Drukke januarimaand aan het Institut für Niederländische Philologie in Münster

20 januari 2023

Vacature aan Universiteit Paderborn

23 januari 2023

Vacature: voltijds docent Nederlandse taalkunde en taalvaardigheid, Universiteit Gent

23 januari 2023

Webinar "Neerlandistiek is overal"

25 januari 2023

Colloquium NVT-net 2023 - Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs

20 januari 2023

Aankomende evenementen Drongo Platform voor Meertaligheid

26 januari 2023

Ontwikkeling NVT in de meertalige context van het Caribisch gebied

26 januari 2023

Nederlands in een meertalige wereld

12 januari 2023

The Translator’s Pick

26 januari 2023

de lage landen neemt de Vlaams-Nederlandse samenwerking onder de loep

31 januari 2023

Vijftien Nederlandse en Vlaamse auteurs op Leipziger Buchmesse

29 november 2022

Heeft u kopij voor onze nieuwsbrief?

Afmelden | www.ivn.nu