Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Beste vrienden van de neerlandistiek wereldwijd,

Na honderd dagen voorzitterschap wisselt het nieuwe IVN-bestuur stilaan van wittebroodsweken naar actiemodus. De zoektocht naar een nieuwe directeur werd afgerond, en het is met trots en grote vreugde dat we jullie Anne Sluijs voorstellen die weldra (vanaf februari) het vuur van Iris en Wilma overneemt en verder draagt. Een nadere kennismaking volgt uiteraard in een volgende nieuwsbrief.

Het jaarplan van de IVN voor 2023 werd met de bijbehorende begroting neergelegd bij de Taalunie. We gaan verder op de ingeslagen weg, met bijzondere aandacht voor de digitale ondersteuning van de internationale neerlandistiek. Zo krijgt de reeks ‘Voortvarend Nederlands’ een aantal nieuwe afleveringen, en verkennen we de mogelijkheden van een digitaal katern waarmee we de onderwijs- en onderzoeksdynamiek in de afdelingen snel grote zichtbaarheid kunnen bieden.

We blijven ook ijveren voor kwaliteitsvolle fora voor de publicatie van wetenschappelijk onderzoek in de internationale neerlandistiek. Zowel het recentste nummer van ons tijdschrift Internationale Neerlandistiek  (met warm aanbevolen bijdragen over reisliteratuur) als de nieuwste telg in de reeks Lage Landen Studies (Jaap Graves geschiedenis van de IVN, Hoe het groeide) wijzen ons daar de weg; hulde en zeer veel dank aan de auteurs en de editors voor hun gewaardeerde werk en bijdrage.

Uiteraard blijft de IVN de pleitbezorger van het vak, de afdelingen, de docenten en de studenten bij alle instanties en verenigingen die de neerlandistiek willen en behoren te ondersteunen. We horen het graag als we kunnen helpen.

Tot slot: nog even in herinnering brengen dat de oproep voor het wisseldocentschap Nederlandse taalbeheersing in Zuid-Afrika open staat: wie zes weken college wil geven aan drie universiteiten in de West-Kaap, kan daarvoor nog solliciteren tot 6 december.

Namens het hele IVN-bestuur en de directie: vroege maar erg welgemeende wensen voor een gezond en inspirerend nieuw jaar. Wij kijken ernaar uit om ook in 2023 de neerlandistiek verder uit te dragen!

Wim Vandenbussche,

Voorzitter bestuur IVN

Laatste nieuws

1 december 2022

Nieuwe directeur IVN gevonden!

1 december 2022

Vacature: wisseldocentschap Zuid-Afrika (reageren tot 6 december 2022)

24 november 2022

Verschenen: Jaap Graves geschiedschrijving over 50 jaar IVN (Lage Landen Studies 15)

29 november 2022

Stage lopen bij de IVN? Bedenk een project waar we allebei van kunnen leren!

29 november 2022

Ter nagedachtenis aan Esther Ham

29 november 2022

Hartverwarmende verhalen gezocht

1 december 2022

Automatisch vertalen met eTranslation

1 december 2022

Oproep voor EFNIL-scriptieprijs voor beste Europese masterscriptie over taal

29 november 2022

Oproep Anéla/VIOT-scriptieprijs (inzenden t/m 15 januari 2023)

8 november 2022

CALL FOR PAPERS: 21st Biennial Interdisciplinary Conference of Netherlandic Studies (ICNS)

22 november 2022

Verzoek om bijdragen CAANS 2023

17 november 2022

Het nieuwe nummer van de Lage Landen is verschenen: sport, kunst en samenleving

29 november 2022

Heeft u kopij voor onze nieuwsbrief?

Afmelden | www.ivn.nu