Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Van de voorzitter

Beste vrienden van het Nederlands wereldwijd,

Na het voorbije Colloquium Neerlandicum in Nijmegen zit de IVN in een nieuwe jas. Het uitgaande bestuur sloot haar beleidsperiode af met een wereldcongres om u tegen te zeggen, gedreven en gestuwd door de onverdroten ijver en grinta  van de afscheidnemende directeur. De nieuwe bestuursploeg kan daar enkel enorm dankbaar voor zijn, in het volle besef dat de IVN de voorbije jaren in uitstekende handen was. Jet, Iris en het hele IVN-team geven een springlevende vereniging door, die meer dan ooit de verdediger was van de belangen van de IVN-leden, en van de opleidingen en de afdelingen Nederlands van alle horizonten. 

Het colloquium maakte eens te meer duidelijk dat de IVN - ook meer dan 50 jaar na haar oprichting - veel meer dan een ledenvereniging is en blijft: ze is de belichaming van de internationale neerlandistiek, een loyale en betrouwbare partner voor beleidsmakers, kritisch en tegen de keer wanneer het moet, maar altijd constructief en met de vinger aan de pols van wat echt leeft in het veld.

Het pas aangetreden bestuur werkt zich nu in stilte in, met een waakzaam oog op lopende dossiers zoals het Impulstraject van de Taalunie en het IVN-jaarplan 2023, en met de rotsvaste overtuiging om het vuur voor de internationale neerlandistiek brandende te houden bij alle politieke, culturele en beleidsbetrokken partners. De aanwervingsprocedure van een nieuwe directeur loopt; het schip blijft ondertussen scherp op koers onder het kundig oog van directeur a.i. Wilma van Raamsdonk en beleidsmedewerkers Ingrid Glorie en Rob Visser.

De nieuwe IVN-gezichten in bestuur en administratie stellen zich in deze en in de komende nieuwsbrieven kort voor. U weet ons te vinden voor vragen, advies en nieuws, we horen graag van u.

Met hartelijke groet, ook namens het hele nieuwe bestuur en de directie,

Wim Vandenbussche

 

Kennismaking met Wilma van Raamsdonk

Beste leden,

Het kan verkeren, schreef Bredero. Na mijn overstap vanuit ondernemerschap naar het onderwijs op bestuurlijk niveau in 2019, kwam ik mede door de liefde voor de jeugd én de Nederlandse taal als senior projectleider terecht bij Passionate Bulkboek. Ik ontwikkelde, programmeerde en produceerde literair educatieve programma's waar tweejaarlijks ruim 270.000 leerlingen aan deelnamen. Daar leerde ik ook als vanzelf IVN kennen en programmeerde o.a. een literair festival met nieuwe jonge Nederlandse dichters tijdens de ALCS Studenten dagen in Nottingham in 2013 en een literaire avond met Lize Spit tijdens het Colloquium in Leuven in 2018.

Hoewel ik de letteren begin 2022 losliet, heb ik inmiddels het gevoel dat de letteren niet door mij los gelaten wilden worden en in de zomer wederom op mijn pad kwamen. Met veel plezier heb ik op 1 september het voortvarende werk van Iris van Erve overgenomen. Tijdelijk weliswaar in de rol van directeur ad interim. Samen met het nieuwe bestuur en onder leiding van onze nieuwe voorzitter zal ik zolang de nieuwe directeur nog niet is gevonden en aangesteld, met veel energie en toewijding zorgdragen voor een accurate bureauvoering in Den Haag.

Laatste nieuws

27 september 2022

Per 1 januari 2023 is de positie van IVN-directeur vacant

29 juli 2022

VakTaal 2 van 2022 is verschenen!

17 augustus 2022

Wisselleerstoelen Zuid-Afrika

30 augustus 2022

Vertaalbevraging internationale neerlandistiek

29 juli 2022

‘Ik had graag nog iets langer in Zuid-Afrika lesgegeven'

29 juli 2022

De Parelduiker gaat internationaal

25 juli 2022

Een taal, een app, baie moontlikhede

25 juli 2022

Hulpbronne en die aanleer van  ’n vreemde taal

15 september 2022

Call for Papers: The Dutch Language and Contact Linguistics

1 september 2022

Vertaalwedstrijd Juvenes Translatores

30 augustus 2022

Het nieuwe nummer van De Lage Landen is er!

27 september 2022

Week van het Nederlands van start

1 september 2022

Laudatio nieuwe ereleden

2 september 2022

Een rede voor Iris van Erve

2 september 2022

Afscheidsrede voor Jelica Novaković

12 september 2022

Elise Mathilde Essayprijs 2022 voor Melchior Vesters

1 september 2022

Lotte Jensen bekleedt per 1 september de Desiderius Erasmus Leerstoel: Nederlands over de grenzen aan Université catholique de Louvain

Afmelden | www.ivn.nu