Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

Met veel plezier nodigen wij u uit voor de openingsdag van het 21e Colloquium Neerlandicum Voortvarend Nederlands op 22 augustus 2022 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wij zijn er trots op dat op ons colloquium zo'n 300 docenten/onderzoekers neerlandistiek uit de hele wereld elkaar ontmoeten. Ongeveer 14.000 studenten buiten de grens studeren Nederlands, verspreid over circa 40 plekken in de hele wereld. Heel bijzonder is dat we dit jaar het SAVN-Kongres uit Zuid-Afrika te gast hebben. 

In de afgelopen decennia is de het Nederlands wereldwijd uitgegroeid tot een dynamische, veelzijdige gemeenschap onderzoekers, docenten en vertalers. Het driejaarlijks Colloquium Neerlandicum is voor onze leden dé gelegenheid om resultaten, ideeën, ervaringen en 'best practices' uit te wisselen. Daarnaast biedt het colloquium bij uitstek de mogelijkheid om het netwerk van de internationale neerlandistiek te verstevigen en uit te breiden. In verband met de situatie rondom covid-19 is dit colloquium verplaatst van augustus 2021 naar nu.

Het openingsprogramma op maandag 22 augustus 2022 ziet er als volgt uit:

16:00 Welkomstwoord door Prof. dr. J.H.J.M (Han) van Krieken, rector Radboud Universiteit Nijmegen

16:15 Welkom door dr. Henriëtte Louwerse, bestuursvoorzitter IVN

16:30 Lezing door Algemeen Secretaris Taalunie Kris Van de Poel

16:50 Voordracht door auteur Jaap Robben

17:20 Einde programma aan de Radboud Universiteit Nijmegen

 

18.00-19:00 Welkomstwoord door burgemeester Bruls en ontvangst op het stadhuis

 

Mocht u andere dagen van het Colloquium Neerlandicum willen bijwonen, kijkt u dan hier in het programma en schrijf u in via ons congressysteem (hier zijn kosten aan verbonden). 

Ontmoeten wij u op onze openingsdag? Stuur dan zo snel mogelijk - maar uiterlijk 5 juli 2022 - een e-mail naar onze directeur Iris van Erve. Wij zien uit naar uw reactie!

 

Met vriendelijke groet, mede namens het IVN-bestuur,

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

Drs. Iris van Erve
Directeur

Afmelden | www.ivn.nu